เซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง

เซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง สมองและเส้นประสาทไขสันหลังูกวัว – และระบบประสาทส่วนปลายมีความคล้ายคลึงกันมากยกเว้นในความสามารถในการที่จะเกิดใหม่ Cavalli บางเซลล์ประสาทที่สร้างขึ้นและอื่น ๆ ไม่ได้เธอไปหาเซลล์ประสาทชนิดที่ไม่เหมือนใคร กันในชื่อเซลล์ประสาทที่มีรากฐานของคอลลาเจนเซลล์เหล่านี้มีเอ็นยาวเรียกว่าแอกซอนมีสองหน่อสาขาหนึ่งของแอกซอนเชื่อมต่อกับเซลล์ในร่างกายของขอบและสามารถงอกใหม่ถ้าตัด; ได้รับเงิน. และอื่น ๆ