สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือการเมาแล้วขับ

สี่สิบสองคนถูกฆ่าตายและ 432 คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 420 ครั้งแรกในช่วงวันหยุดปีใหม่“ เจ็ดวันอันตราย” (27 ธันวาคม – 2 มกราคม), ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวีระศักดิ์โควสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวกับสื่อมวลชนว่าไทยและราชบุรีรายงาน

อุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดจำนวน 19 คดีต่อคนในขณะที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดลพบุรีอ้างถึงผู้เสียชีวิตมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิต 4 คน เชียงใหม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดด้วยจำนวนผู้บาดเจ็บ 20 คนสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือการเมาแล้วขับ (ร้อยละ 37.62) ตามด้วยการเร่ง (ร้อยละ 21.19) จากอุบัติเหตุนั้น 79.95 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนทางหลวง (39.29 เปอร์เซ็นต์)